Carles Bonet Papell

Carles Bonet Papell

Enginyer Informàtic i màster de Disseny i Creació de videojocs

Professor UOC (Enginyeria Informàtica) Director de l'empresa ViOD Games Studio