Fina Jerez Bernat

Fina Jerez Bernat

Llicenciada en Ciències Actuarials i Financeres

Docent a l'Escola Pia Granollers