Sergi Estrany Tuxans

Sergi Estrany Tuxans

Enginyer tècnic industrial 
i Màster en gestió i enginyeria d'energies renovables

Enginyer en Ignifugats Tècnics